Strona Główna BIP Strona Główna
►Informacje ogólne
 

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) WKU w Nowym Targu jest stroną internetową, 
która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, 
będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.


Podstawy prawne funkcjonowania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu:

 • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
 • Ustawa o powszechnym obowiązku obrony  Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

Struktura Organizacyjna

Komenda

Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Wydział Rekrutacji

Pion Ochrony Informacji Niejawnych


Zadania Wojskowych Komendantów Uzupełnień

 1. Zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych.

 2. Administrowanie rezerwami osobowymi.

 3. Wykonywanie świadczeń na rzecz obrony.

 4. Współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa.

 5. Udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej.

 6. Realizacja czynności w ramach gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego Sił Zbrojnych w czasie wojny.
 7. Udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień

 8. Promocja obronności i służby wojskowej.