Strona Główna BIP Strona Główna
Korespondencja elektroniczna
 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Targu uprzejmie informuje, że treść kierowanej korespondencji elektronicznej do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu powinna zawierać co najmniej:
- imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i numer domu) tej osoby,
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.
(art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).
Pozwoli to na udzielenie wyczerpującej i rzeczowej odpowiedzi.