Strona Główna BIP Strona Główna
Materiały dydaktyczne
 
 MATERIAŁY DYDTAKTYCZNE ZALECANE DO OPANOWANIA PRZEZ OCHOTNIKÓW DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ:
Zakres wiedzy teoretycznej obowiązującej kandydata do WOT: