Strona Główna BIP Strona Główna
► Nabór do zawodowej służby w WOT
 

 

 

W związku z formowaniem się
11 Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Krakowie
i 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Kielcach

w 2018r. oraz koniecznością obsady stanowisk służbowych informujemy
o możliwości pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

Osoby posiadające odbytą służbę wojskową i zainteresowane pełnieniem zawodowej służby wojskowej
w 11 Małopolskiej Brygadzie Wojsk Obrony Terytorialnej i 10 Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Kielcach
prosimy o składanie życiorysów lub CV w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Nowym Targu.

 
 
Wzór życiorysu: