Strona Główna BIP Strona Główna
Nabór do jednostek wojsk specjalnych
 

Informacje o procesie rekrutacji zamieszczono na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia:
www.commando.mil.pl

Informujemy, że w związku z Decyzją Nr 143/MON Ministra Obrony Narodowej
  z dnia 12 lipca 2017r.


rozpoczyna się proces rekrutacji do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu.

Po ukończeniu 6 miesięcznego szkolenia absolwenci zostaną powołani do zawodowej służby wojskowej w Jednostkach Wojsk Specjalnych, w korpusie szeregowych zawodowych.

 

Do służby kandydackiej poszukiwane są osoby, które sprawność fizyczną łączą
z odpowiednimi cechami charakteru, ludzie otwarci na wyzwania, spełniający kryteria niezwykle trudnej i wymagającej zdeterminowania służby w Wojskach Specjalnych. Kandydaci powinni sprostać wieloetapowej kwalifikacji w czasie procesu naboru oraz, co równie ważne, chcą stale rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności.

Służba w Wojskach Specjalnych związana jest bowiem z nieustannym przystosowywaniem się do stale zmieniającej się rzeczywistości, warunków prowadzenia działań i nowych zagrożeń. Elewi, którzy zakończą  6 miesięczne szkolenie z wynikiem pozytywnym będą powołani do służby zawodowej na stanowiskach szeregowych zawodowych w Jednostkach Wojsk Specjalnych.

O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.


 WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO OŚRODKA SZKOLENIA
W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW