Strona Główna BIP Strona Główna
Szkoła Podoficerska
 
Nabór kandydatów na potrzeby WOT.

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu ogłasza nabór kandydatów do WOT.

Minister Obrony Narodowej podpisał decyzję o naborze kandydatów ze "środowiska cywilnego" (osób innych niż żołnierze zawodowi) na podoficerów Wojsk Obrony Terytorialnej. Kandydaci mogą składać wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem WKU do 15 listopada 2017r.  Nabór jest prowadzony nie tylko spośród osób, które posiadają odpowiednią kategorię zdrowia orzeczoną przez komisję lekarską, ale również spośród żołnierzy rezerwy i żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową.

Do służby może by powołana osoba:
- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
- niekarana za przestępstwa umyślne,
- posiadająca obywatelstwo polskie,
- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej
- posiadająca wiek co najmniej 18 lat.

Więcej informacji na stronie internetowej: Szkoły Podoficerskiej w Poznaniu

Decyzja Nr 167MON w sprawie naboru do szkoły pdf WOT