Strona Główna BIP Strona Główna
Medale dla Rodziców żołnierzy
 

W celu okazania wysokiego uznania Rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy, Minister Obrony Narodowej może wyróżnić:

1. Złotym medalem "Za zasługi dla obronności kraju" - jeżeli co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową, albo co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło zawodową służbę wojskową;
2. Srebrnym medalem "Za zasługi dla obronności kraju" - jeżeli troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienaganną czynną służbę wojskową.

Jeżeli Twoi Rodzice spełniają powyższe wymogi, a do tej pory nie otrzymali odznaczenia, zgłoś ten fakt osobiście, telefonicznie lub listownie 
na adres:

Wojskowy Komendant Uzupełnień
os. Bór 10
34-400 Nowy Targ

nr tel. 261 138 759 lub 261 138 763.


Niezbędne dane do sporządzenia wniosku na odznaczenie, które należy przedstawić
w WKU to:
  • imię, nazwisko, imię ojca i data urodzenia mamy 
    i taty (nazwisko panieńskie mamy);
  • aktualny adres zamieszkania rodziców;
  • imiona, nazwiska, rok urodzenia dzieci (żołnierzy), które pełniły lub pełnią służbę wojskową;
  • nr lub nazwę jednostki wojskowej, w której pełniły służbę wojskową oraz nazwę stanowiska.

TERMIN ZGŁASZANIA PROPOZYCJI DO WYRÓŻNIEŃ - DO 1 KWIETNIA KAŻDEGO ROKU.