Strona Główna BIP Strona Główna
► Zadania WKU
 

GŁÓWNE ZADANIA WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ

W NOWYM TARGU:


1)     Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu terytorialnym zasięgiem obejmuje powiaty: nowotarski, tatrzański oraz suski;

2)     Do głównych zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu należy:

a.  zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych.

b.  administrowanie rezerwami osobowymi.

c.  wykonywanie świadczeń na rzecz obrony.

d.  współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa.

e.  udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej.

f.  realizacja czynności w ramach gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego sił zbrojnych w czasie wojny.

g.  udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień

h.  promocja obronności i służby wojskowej.

3)      Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w WKU w Nowym Targu bezpośrednio podporządkowane są:

             a)   osoby funkcyjne nie będące szefami komórek wewnętrznych:

       samodzielny referent;

       referent prawno - administracyjny;

       starszy informatyk;

       młodszy informatyk;

 b)      Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami
na czele którego stanowisko kierownicze sprawuje
Szef Wydziału - Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień;

            c)      Wydział Rekrutacji – na czele którego stanowisko kierownicze sprawuje Szef Wydziału

                  Rekrutacji;

            d)   Pion Ochrony Informacji Niejawnych - na czele którego stanowisko sprawuje Pełnomocnik

                   ds. Ochrony Informacji Niejawnych