Strona Główna BIP Strona Główna
► Dane teleadresowe
 
 
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu
os. Bór 10
34-400 Nowy Targ
tel.  (18) 266 24 76
fax: 261 138 760  


E-MAIL:
wku.nowytarg@ron.mil.pl


GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:

Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje obywateli w sprawie petycji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 1100 do 1300. Jeśli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, wówczas przyjmowanie skarg, wniosków i petycji odbywa się następnego dnia w tych samych godzinach.

Sprawy niezałatwione proszę zgłaszać Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Nowym Targu (pokój nr 32).

Informacje na temat niżej wymienionych zadań realizowanych przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Nowym Targu można uzyskać pod numerami telefonów:

   - przydziałów mobilizacyjnych żołnierzy rezerwy 261 138 758
   - zaświadczeń o przebiegu lub odbyciu służby wojskowej 261 138 759
   - wystawianiu duplikatów książeczek wojskowych 261 138 759
   - świadczeń osobistych 261 138 763
   - świadczeń rzeczowych 261 138 763
   - reklamowania od obowiązku czynnej służby wojskowej 261 138 757
   - przenoszenia do rezerwy 261 138 759
   - naboru do zawodowej służby wojskowej 261 138 773
   - szkolnictwa wojskowego 261 138 773
   - punkt informacyjny dla kandydatów Wojsk Obrony Terytorialnej 261 138 774