Strona Główna BIP Strona Główna
► Wzory dokumentów
 

Żołnierze rezerwy

Plik
Oświadczenie o wyjeździe za granicę
Wniosek o powołanie do odbycia ćwiczeń w trybie ochotniczym
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej
Wniosek o wydanie zaświadczenia o uregulowanym
stosunku do służby wojskowej
Wniosek o wydanie zezwolenia na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych
Wniosek o wydanie duplikatu książeczki wojskowej

Terytorialna służba wojskowa

Plik

Ankieta ochotnika do WOT
Wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej

Narodowe Siły Rezerwowe

Plik

Prośba o uchylenie karty przydziału kryzysowego
Wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR
Wniosek o zwolnienie z rotacyjnych ćwiczeń wojskowych (NSR)

Służba przygotowawcza

Plik

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej

Służba zawodowa

Plik

Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej
Wzór życiorysu

Służba okresowa

Plik

Kwestionariusz osobowy kandydata do pełnienia okresowej służby wojskowej
Wniosek o powołanie do odbycia okresowej służby wojskowej

PM-1 Sprawozdanie o pojazdach i maszynach

Plik

Klasyfikacja pojazdów według identyfikatora ITS
Wykaz symboli indeksowych pojazdów samochodowych i maszyn

Inne

Plik

Oświadczenie o rezygnacji z odwołania się od orzeczenia
Przykładowe CV
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wzór zaświadczenia instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń