Strona Główna BIP Strona Główna
Nabór do korpusu służby cywilnej
 

NABÓR DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Procedura naboru do korpusu służby cywilnej obdywa się według ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej.

 W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

1. Jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5;
2. Korzysta z pełni praw publicznych;
3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. Posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy;
5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.Obecnie Wojskowa Komenda Uzupełnień nie prowadzi naboru do KSC.

Możesz również skorzystać z bazy ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej: