Strona Główna BIP Strona Główna
► System ePUAP
 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu


W celu złożenia do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP. Konto można założyć na stronie www.epuap.gov.pl


Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targ:

1.Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP).
2.Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekroczyć 3 MB.
3.Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.
4.Akceptowalne formaty załączników to:
  • *.doc, *.docx, *.rtf
  • *.xls, *.xlsx
  • *.jpg, *.bmp, *.tif, *.gif*
  • *.pdf
  • *.zip

Dostępne formularze pism
do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu:W przypadku wystąpienia problemów z obsługą formularzy skonfiguruj swoją przeglądarkę zgodnie z instrukcją