Strona Główna BIP Strona Główna
Jednostki Wojskowe prowadzące nabór
 


INFORMUJEMY, ŻE PONIŻSZE JEDNOSTKI PRZEPROWADZAJĄ KWALIFIKACJE WOJSKOWE:

W KORPUSIE SZEREGOWYCH:

W KORPUSIE PODOFICERÓW

 

W KORPUSIE OFICERÓW:

 
Jednocześnie informujemy, że kandydaci powinni posiadać strój sportowy, dowód osobisty, książeczkę wojskową oraz zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego.

 W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt 693 350 146 lub 261 138 773